umilk.pl

Przygotowanie strony internetowej umilk.pl.
Zakres prac: projekt funkcjonalny, programowanie